Maja Hellfritzsch Poulsen
(Referent)

Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
Maja Hellfritzsch Poulsen, Læge, ph.d.-stud.
Klinisk Farmakologi og Farmaci
Syddansk Universitet
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger