Skærpet underretningspligt skærpes yderligere

Publiceret: 07.01.2011

Pr. 1 januar 2011 har læger og andet fagpersonale fået skærpet den i forvejen skærpede indberetningspligt, når de mistænker, at et barn er udsat for omsorgssvigt. Det drejer sig konkret om ændringer af Servicelovens § 49 a og § 153. 

 

I forbindelse med projektet "Barnets reform" har Servicestyrelsen udarbejdet pjecen "Dialog om tidlig indsats", hvor de nye regler fremgår. 

 

Der er tale om en skærpelse af en allerede skærpet indberetningspligt på flere områder. De nye regler betyder fx, 

  • at det nu er tydeligere, i hvilke konkrete situationer fagfolk har pligt til at indberette
  • at man som fagperson kan få en tilbagemelding fra kommunen på sin underretning
  • at fagpersoner i SSD-samarbejdet må udveksle oplysninger i det tidlige forebyggende arbejde uden at indhente forældrenes samtykke.

Tættere samarbejde mellem praktiserende læge og sundhedsplejersker om udsatte familier 

Desuden anbefales det i pjecen, at "de praktiserende læger i større omfang henviser børn med særlige behov til sundhedsplejersken, og at de to parters samarbejde styrkes". 

 

Læs hele vejledningen