Varsling: pro.medicin.dk ude af drift 4 timer

Publiceret: 08.03.2013

Hjemmesiden pro.medicin.dk (og min.medicin.dk) vil være ude af drift fra lørdag den 23. marts fra kl. 23:59 til søndag den 24. marts kl. 04:00 pga. udskiftning af netværksudstyr. Det kan være uhensigtsmæssigt i akutte situationer, derfor denne varsling. 

  

Pro.medicin.dk er integreret i hospitalers og sygehuses it-systemer og er den database, hvorfra læger og andre sundhedsfagfolk henter information om medicin. 

  

Hent pro.medicin.dk app’en inden 23. marts
Vi anbefaler, at den enkelte afdeling - især akutafdelinger og akutklinikker - inden 23. marts, har downloadet pro.medicin.dk 2013- app’en til en eller flere telefoner eller tablets i afdelingen. Når app’en er hentet ned på telefonen, kan den tilgås off-line - dvs. også når pro.medicin.dk er ude af funktion. 

  

Læs mere om app’en og hent den her  

Vi håber med denne varsling at undgå situationer, hvor personale står uden adgang til vigtig lægemiddelinformation. 

  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os: 

  

Direktør, Jørgen Aagren Nielsen, jn@dli.dk, tlf. 39150983
Kommunikationskonsulent, Tone Marstrand Reersted, tmr@dli.dk, tlf. 39150993