Sidste chance for gratis HPV-vaccination

Publiceret: 03.09.2013

Sundhedsstyrelsen informerer 

  

"Det midlertidige tilbud om gratis vaccination mod livmoderhalskræft (HPV) for kvinder fra fødselsårgangene 1985-1992 udløber med udgangen af 2013. 

  

Vaccinationen består af tre doser, der anbefales givet over et halvt år (dag 0, 2 måneder og 6 måneder). Alle tre HPV-vaccinationer skal være givet inden udgangen af 2013 for at være gratis. De korteste intervaller, de tre vaccinationer må gives med, er en måned mellem 1. og 2. vaccination og tre måneder mellem 2. og 3. vaccination - så det haster meget med at komme i gang, hvis man skal nå at have alle tre vaccinationer gratis".  

  

Læge der vaccinerer kvinde 

  

Egen læge eller vaccinationsklinik 

"Vaccination sker hos egen læge eller på en af landets vaccinationsklinikker. Lægen kan også rådgive om vaccinationen.  

Kvinden bør få noteret de givne HPV-vacciner på de blanke sider i det gule vaccinationskort fra Statens Serum Institut (SSI), eller på det særlige HPV-indstikskort, der følger med vaccinerne".  

  

Læs nyheden Vaccination mod livmoderhalskræft på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.