Sort trekant på præparater på pro.medicin.dk

Publiceret: 16.01.2014

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, indførte i 2013 en sort trekant i SPC´et, der markerer, at præparatet har "supplerende overvågning". Det gælder fx alle nye præparater, godkendt af EMA.  

  

Hvad betyder supplerende overvågning? 

Alle lægemidler overvåges nøje, efter de er bragt på markedet i EU. For lægemidler med den sorte trekant gælder, at de overvåges endnu tættere end andre. Sædvanligvis skyldes dette, at man har færre oplysninger om dem end om andre lægemidler, fx fordi de er nye på markedet.   

  

Meld bivirkning 

Ved supplerende overvågning anmodes læger og sundhedspersonale om at indberette alle formodede bivirkninger af præparatet til Sundhedsstyrelsen, Meld en bivirkning (e-blanket for sundhedsprofesionelle).   

  

Supplerende overvågning på pro.medicin.dk 

På pro.medicin.dk vil den sorte trekant vises lige før den korte beskrivelse af præparatet. Du vil kunne finde den sorte trekant på pro.medicin.dk fra mandag den 17. februar 2014. 

  

  

Læs mere om Supplerende overvågning