Tilfælde af leverskade ved behandling med Multaq®

Publiceret: 04.02.2011

Efter at to personer i udlandet har fået alvorlig leverskade ved behandling med Multaq® (dronedaron), kræver EMA (European Medicines Agency) og Lægemiddelstyrelsen, at patientens leverfunktion skal undersøges, inden behandling igangsættes med Multaq®. 

 

Når behandlingen er igangsat, skal leverfunktionen kontrolleres en gang om måneden det første halve år og siden efter ni og 12 måneder. Derefter periodevis. Ved tegn på leverskade, skal behandlingen øjeblikkelig stoppes. 

 

Særlige betingelser for sikker anvendelse af Multaq® 

Multaq® er inkluderet på Lægemiddelstyrelsens liste over lægemidler, der i forbindelse med at de godkendes, skal opfylde særlige sikkerhedsmæssige betingelser. Læs mere om "Lægemidler med risikostyringsprogrammer" på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. 

 

Om Multaq® 

Multaq® er et antiarytmikum med indholdsstoffet dronedaron. Stoffet bruges til at forebygge tilbagefald af atrieflimren, eller til at regulere hjertefrekvensen hos patienter med atrieflimren. Det virker ved at hæmme ionkanaler i hjertet, og derved forlænge tiden mellem start af et hjerteslag og start af det næste.