Mangel på Ultiva® (remifentanil hydrochloride)

Publiceret: 25.04.2016

Andre midler bør overvejes. Virksomheden B.Braun har mulighed for i en kort overgang at skaffe Remifentanil "B.Braun" 2 mg og 5 mg fra Tyskland, men dette forventes først at kunne leveres i maj måned (uge 19). Da produktet ligger i tyske pakninger og ikke er markedsført i Danmark, skal der søges om udleveringstilladelse hos Lægemiddelstyrelsen. 

Se: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/mangel-paa-ultiva-remifentanil-hydrochloride