Kender du "Seponeringslisten"?

Publiceret: 27.11.2017

 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning i seponering; "Seponeringslisten - forslag til seponering af lægemidler hos voksne". 

 

Blaa og hvide tabletter 

 

Listen indeholder 14 lægemiddelgrupper, hvor seponering ofte kan være relevant.  

Desuden indeholder seponeringslisten generelle tommelfingerregler for seponering. 

 

Listen er udarbejdet af regionernes lægemiddelkonsulenter og IRF i Sundhedsstyrelsen. Listen har været i høring hos udvalgte regionale lægefaglige konsulenter, kliniske farmakologer og Sektion for klinisk farmaci, Danmarks Farmaceutiske Selskab. 

 

Se Seponeringslisten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 

Læs også den nye artikel om polyfarmaci på pro.medicin.dk.