Monoaminooxidasehæmmere

N06AF, N06AG

Revideret: 27.06.2019

Brugen af monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) er begrænset af deres alvorlige interaktioner med andre stoffer. 


Inddeling.
MAO-hæmmere deles ind i to grupper, de Irreversible, non-selektive MAO-hæmmere og de  Reversible, selektive MAO-A-hæmmere (RIMA). Den biokemiske selektivitet refererer til MAO-hæmmernes affinitet til A-formen (MAO-A) og B-formen (MAO-B) af monoaminooxidaseenzymet. Non-selektive præparater hæmmer både MAO-A og MAO-B.
 

Seponeringssymptomer.
Efter seponering kan ses agitation, irritabilitet, ataksi, bevægeforstyrrelser, søvnløshed, mareridt og kognitive forstyrrelser. Meget sjældent ses konfusionelle psykoser med hallucinationer og vrangforestillinger.
Generelt anbefales aftrapning af antidepressiv medicin over mindst en 4-ugers periode. 

 
 
Gå til toppen af siden...