Midler mod narkolepsi

N06B

Revideret: 23.03.2020

Behandlingsvejledning

Behandlingen afhænger af hvilke symptomer, der er dominerende. 

 

Katapleksi: Hvis katapleksi er mest fremtrædende, anvendes SNRI, SSRI, TCA og i sværere tilfælde natriumoxybat. 

 

Ved katapleksi vælges typisk primært venlafaxin (37,5-150 (højst 300) mg dgl.), alternativt imipramin (20-75 mg dgl.) eller clomipramin (10-75 (150) mg dgl.). Citalopram (10-20 mg dgl.) eller andet SSRI-præparat kan også bruges.  

 

Intraktabel narkolepsi med katapleksi: Natriumoxybat (se CNS-deprimerende midler) er indiceret ved ellers intraktabel narkolepsi med katapleksi eller hvor anden antikataplektisk behandling er utilstrækkelig eller forbundet med uacceptable bivirkninger. Dosis af natriumoxybat er 2,25-9 g dgl. 

Pitolisant er andenbehandling ved intraktabel narkolepsi med katapleksi. Dosis er 4,5-36 mg daglig. 

 

Søvnighed: Ved overvejende søvnanfald anvendes et centralstimulerende lægemiddel. Til behandling af søvnighed (excessive daytime sleepiness (EDS)) er methylphenidat eller modafinil førstevalgspræparater. Dosis er for methylphenidat 20-60 mg dgl. og for modafinil 100-400 mg dgl. Sekundær behandling er pitolisant i dosis 4,5-36 mg dgl. 

 

Katapleksi og søvninghed: De nævnte lægemidler kan ved samtidig forekomst af begge symptomer (narkolepsi med katapleksi) kombineres. 

 

Idiopatisk hypersomni: Der kan forsøges med CNS-stimulerende midler (methylphenidat, modafinil). Behandlingseffekten er ofte ikke så god som ved narkolepsi. Behandlingen kan gives til børn som voksne. 

 

Monitorering: Behandlingen skal følges ved kliniske kontroller. Det anbefales at disse udføres ved søvnlaboratorier med ekspertise i behandling af narkolepsi. 

Præparatvalg

Methylphenidat eller modafinil anvendes almindeligvis som førstevalgspræparat ved narkolepsi. Denne rekommandation hviler på svag evidens, idet der ikke foreligger specifikke sammenlignende undersøgelser. 

 
 
Gå til toppen af siden...