PCSK9-hæmmere

C10AX

Revideret: 28.02.2020

PCSK9-hæmmere omfatter en gruppe monoklonale antistoffer, der hæmmer proteinet proprotein-konvertase-subtilisin/kexin-type 9 (PCSK9), som er en dokumenteret farmakologisk behandlingsmulighed til reduktion af LDL-kolesterol med henblik på at reducere risikoen for aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom. 

PCSK9 er et protein, som kodes af genet PCSK9, der blev det tredje kendte gen, der er relateret til familiær hyperkolesterolæmi. PCSK9 produceres i leveren og frisættes til blodbanen, hvorfra det udøver sin effekt ved at binde sig til LDL-receptoren. Denne binding forhindrer genbrug af LDL-receptoren, hvilket mindsker den generelle LDL-receptor effektivitet. Ved hæmning af PCSK9 med monoklonale antistoffer forhindres PCSK9’s binding til LDL-receptorerne og man opnår en øget LDL-receptor effektivitet og dermed en mere effektiv clearing af LDL-kolesterol fra blodet. 

 

Flere monoklonale antistoffer mod PCSK9 er nået til de kliniske studier. Fælles for alle studier er, at antistoffet er givet subkutant med dosering hver anden eller hver fjerde uge og medfører en gennemsnitlig reduktion af LDL-koncentrationen med 45-65% sammenlignet med placebo. 

 

Der foreligger to positive endepunkt studier med PCSK9-hæmmer behandling i kombination med statin og flere studier pågår (3243) (4659). Forebyggende behandling med lipidregulerende midler skal dog fortsat baseres på et fundament af statin, kolesterolabsorptionshæmmere og eventuelt anionbytter. 

 

Behandling med PCSK9-hæmmere overvejes i kombination med statin og anden lipidsænkende behandling til høj-risiko patienter, der ikke er tilfredsstillende behandlet med den maksimalt tolererede dosis statin (i anførte kombinations behandling) - eller hvor statin er kontraindiceret. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Alirocumab Praluent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  75 mg 2 stk.   161,56
Alirocumab Praluent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  75 mg 6 stk.   161,16
Alirocumab Praluent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  150 mg 2 stk.   80,78
Alirocumab Praluent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  150 mg 6 stk.   80,58
Evolocumab Repatha
Amgen
injektionsvæske, opl. i pen  140 mg 1 stk.   157,01
Evolocumab Repatha
Amgen
injektionsvæske, opl. i pen  140 mg 2 stk.   157,51
Evolocumab Repatha
Amgen
injektionsvæske, opl. i pen  140 mg 6 stk.   155,73

Referencer

4659. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M et al. Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome. N Engl J Med. 2018; 378(22):2097-2107, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30403574 (Lokaliseret 30. juli 2019)

 

3243. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC et al. Evolucomab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease. N Engl J Med. 2017; 376(18):1713-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28304224 (Lokaliseret 22. januar 2018)

 
 
 
Gå til toppen af siden...