ReoPro®

Udgået: 30.12.2019
B01AC13
 
 

Glykoproteinhæmmer. Trombocytfunktionshæmmende middel. 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af kardielle iskæmiske komplikationer hos patienter, som gennemgår PCI.
 • Gives som supplement til heparin, clopidogrel og acetylsalicylsyre.
 • Abciximab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte lidelser og interventionelle behandlinger.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg abciximab. 

Doseringsforslag

Voksne. 

 • Bolusinjektion 0,25 mg/kg i.v. straks efterfulgt af 
 • Kontinuerlig infusion af 0,125 mikrogram/kg pr. min. (højst 10 mikrogram/min.) i 12 timer. 
 • Til forebyggelse af kardielle iskæmiske komplikationer hos patienter, som gennemgår PCI, bør bolusinjektionen indgives 10-120 min. forud for indgrebet efterfulgt af infusion i 12 timer.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-15 ml/min.
  • Tæt monitorering tilrådes pga. øget risiko for blødninger.
  • Kontraindiceret ved dialysekrævende nyreinsufficiens pga. manglende erfaring.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærk nedsat leverfunktion pga. risiko for blødning. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for murine monoklonale antistoffer
 • Pågående indre blødning
 • Cerebrovaskulært insult inden for de sidste 2 år
 • Intrakraniel eller intraspinal kirurgi eller traume eller større operativt indgreb inden for de sidste 2 måneder
 • Intrakranielle neoplasmer, arteriovenøse deformiteter eller aneurismer
 • Kendt hæmoragisk diatese eller svær, ukontrollabel hypertension
 • Aktuel trombocytopeni
 • Vasculitis
 • Hypertensiv retinopati.

Forsigtighedsregler

 • Arteriepunktur, specielt i arteria femoralis, pga. øget blødningsrisiko.
 • Trombocyttælling bør udføres før behandlingen, 2-4 timer og 24 timer efter bolusinjektionen.

Bivirkninger

Den hyppigste bivirkning er blødning inden for de første 36 timer efter behandlingen, oftest som blødning fra indstiksstederne. 

Trombocytopeni er observeret hyppigere ved readministration.  

Svær trombocytopeni er set op til 2 uger efter administration af abciximab. 

Almindelige (1-10%) Feber, Reaktioner på indstiksstedet, Smerter.
Kvalme, Opkastning.
Bradykardi, Hypotension, Perifere ødemer.
Blødningstendens, Trombocytopeni.
Rygsmerter.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Cerebral hæmoragi.
Sjældne (0,01-0,1%) Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Perikardieansamling, Pulmonal blødning.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Abciximab er F(ab)-fragmentet af et monoklonalt antistof rettet mod GPIIb-IIIa i trombocytmembranen. Når antistoffet bindes til glykoproteinet, blokeres det sidste og afgørende trin i trombocytaggregationsprocessen: sammenbinding af trombocytterne ved hjælp af fibrinogen, von Willebrand-faktor og visse andre proteiner. 

Trombocytfunktionen restitueres sædvanligvis i løbet af 48 timer. 

Farmakokinetik

 • Efter bolusindgift falder plasmakoncentrationen bifasisk med plasmahalveringstider på < 10 minutter og ca. 30 minutter, formentlig pga. den hurtige binding til GPIIb-IIIa-receptorerne.
 • Bolusindgift og efterfølgende i.v. infusion af vægtjusteret dosis medfører relativt konstant plasmakoncentration under infusionen.
 • Efter afslutning af infusionen aftager plasmakoncentrationen hurtigt over 6 timer og derefter langsomt.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Opløsningen skal filtreres gennem et sterilt, pyrogenfrit filter.
 • Injektionsvæsken må ikke omrystes.
 • 5 ml injektionsvæske 2 mg/ml fortyndes med 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke tilsættes andre infusionsvæsker end ovennævnte eller andre farmaka. 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart, men kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8ºC).

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektions- og infusionsvæske, opl. 2 mg/ml 558954
5 ml
Udgået 30-12-2019
 
 

Revisionsdato

20.12.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. maj 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...