Optison®

V08DA01
 
 
Kontraststof til parenteral anvendelse ved ultralydsdiagnostik.

Anvendelsesområder

Mistanke om kardiovaskulær lidelse for at give øget ekkogenisitet fra hjertekamre, resulterende i forbedring af visualiseringen af væggenes bevægelse. Bør kun anvendes til patienter, hvor undersøgelse uden kontrastforstærkning ikke er konklusiv.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 ml indeholder ca. 0,19 mg perflutren i mikrosfærer af humant albumin i sterilt vand. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,5-3 ml i.v., højst 8,7 ml i.v. Optimal kontrastvirkning opnås umiddelbart efter injektionen. Den øgede signalstyrke varer normalt 2,5-4,5 minutter. Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
Bemærk: Suspensionen bør anvendes inden for 30 min. 

Kontraindikationer

Pulmonal hypertension (> 90 mmHg). 

Forsigtighedsregler

  • Overfølsomhed er rapporteret.
  • Erfaring hos kritisk syge patienter er begrænset. 
  • Der er begrænset klinisk erfaring hos patienter med visse svære tilstande af kardielle, pulmonære, renale og hepatiske lidelser, der omfatter akut respiratorisk distress-syndrom (ARDS), brug af kunstig respiration med PEEP (positivt end-expiratory pressure), svært hjertesvigt (NYHA IV), endocarditis, akut myokardieinfarkt med medfølgende angina eller ustabil angina, patienter med kunstige hjerteklapper, akutte tilstande af systemisk inflammation eller sepsis, kendte tilstande af hyperaktivt koagulationssystem og/eller tilbagevendende tromboembolisme og renal eller hepatisk lidelse i slutstadiet. Optison® bør kun anvendes til disse patientkategorier efter omhyggelig overvejelse, og patienten monitoreres tæt under og efter administration. 
  • Ekg-overvågning bør udføres.
  • Patienten bør overvåges under og mindst 30 minutter efter injektionen. Udstyr til behandling af anafylaksi skal være tilgængeligt.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Rødme og varmefølelse.
Smagsforstyrrelser.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eosinofili.
Sjældne (0,01-0,1%) Paræstesier, Svimmelhed.
Tinnitus.

Anafylaktisk reaktion og andre allergiske reaktioner er set med ukendt frekvens. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Erfaring savnes. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Erfaring savnes.

Se endvidere

Farmakodynamik

I forbindelse med diagnostisk ultralyd, giver perflutren røntgentæthed af hjertekamrene, forbedring af de endokardielle grænselinjer, øget Doppler-signal og visualisering af hjertevæggenes bevægelse og blodgennemstrømningen i hjertet. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,4-7,4. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæsken 

Skal vendes og drejes forsigtigt i ca. 3 minutter, inden væsken trækkes forsigtigt op i en sprøjte. Se medfølgende brugsvejledning. 

 

Holdbarhed 

  • Opbevares opretstående i køleskab (2-8ºC).
  • Må ikke fryses.
  • Tåler opbevaring 1 dag ved stuetemperatur (højst 25ºC).
  • Efter åbning: Bør anvendes inden for 30 minutter og evt. rest skal kasseres.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. 010529
5 x 3 ml
4.074,35
 
 

Revisionsdato

2019-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. august 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...