Trisequens

G03FB05
 
 

Anvendelsesområder

 • Substitutionsbehandling ved præmatur menopause og andre tilstande med nedsat eller manglende østrogenproduktion før det naturlige menopausetidspunkt.
 • Hormonterapi ved behov for symptomlindring i klimakteriet hos kvinder med bevaret uterus.

Dispenseringsform

1 pakning indeholder: 

 • 12 blå tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg estradiol
 • 10 hvide tabletter. 1 tablet indeholder (filmovertrukken) indeholder 2 mg estradiol og 1 mg norethisteronacetat
 • 6 røde tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg estradiol.

Doseringsforslag

 • 1 tabl. dgl.
 • Tabletterne tages i den i pakken angivne rækkefølge.
  • Først de blå, som kun indeholder østrogen
  • Så de hvide, som indeholder både østrogen og gestagen
  • Derefter de røde tabletter, som igen kun indeholder østrogen i halveret dosis. Under indtagelsen af de røde tabletter indtræder sædvanligvis en menstruationslignende blødning.
 • Der holdes ikke pause mellem tabletserierne.

 

Bemærk: 

 • Til behandling af postmenopausale symptomer bør den laveste, effektive dosis og det korteste tidsrum anvendes.
 • Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset.

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere endometrie- eller mammacancer.
 • Genetisk disposition for mamma- og ovariecancer er som udgangspunkt kontraindikation for systemisk behandling med østrogen. Substitution med østrogen bør dog overvejes ved profylaktisk oophorektomi før 45-års-alderen.
 • Kvinder med tidligere eller aktuel venøs tromboemboli, myokardieinfarkt, cerebrovaskulær tromboemboli eller kendte trombofile sygdomme, må ikke anvende systemisk østrogenbehandling. Lokal, vaginal østrogenbehandling kan anvendes.
 • Akut eller kronisk aktiv leversygdom.
 • Porfyri.
 • Uafklaret endometriehyperplasi.
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

 • Hjertelidelse
 • Galdestenslidelse
 • Hypertriglyceridæmi
 • Behandlingen bør seponeres ved:
  • forringelse af leverfunktionen
  • signifikant stigning i blodtrykket
  • samt migrænelignende hovedpine.
 • Regelmæssig kontrol ved uterusfibrom eller endometriose
 • Diabetes mellitus med eller uden vaskulære komplikationer
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Tidligere endometriehyperplasi
 • Epilepsi
 • Astma
 • Otosklerose.

Bivirkninger

 • Langvarig brug (i mere end 5 år) af østrogen medfører øget risiko for mammacancer og endometriecancer.
 • Ved samtidig postmenopausal behandling med gestagen reduceres risikoen for endometriecancer, mens risikoen for mammacancer øges.
 • Kombineret østrogen-gestagenbehandling af postmenopausale kvinder øger desuden risikoen for dyb venetrombose, lungeemboli, myokardieinfarkt og apopleksi.
 • Behandling i mere end 5 år efter det naturlige menopausetidspunkt kan generelt ikke anbefales, men bør foregå efter en individuel afvejning af fordele og ulemper.
 • Postmenopausal hormonbehandling med østrogen alene eller kombineret med gestagen har været associeret med en let forhøjet risiko for ovariecancer inden for 5-års-behandling og aftager gradvist efter seponering.
Meget almindelige (> 10%) Brystspænding, Mastalgi.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Meteorisme.
Benign neoplasme  (i brystet), Uterusfibromer.
Benkramper, Rygsmerter.
Depression, Nervøsitet, Søvnløshed.
Hypertension, Ødemer.
Hovedpine, Migræne.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Mammahypertrofi, Udflåd, Vaginal candidiasis, Vaginalblødning, Vaginitis.
Vægtøgning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Alopeci.
Angst.
Endometriehyperplasi.
Hypersensitivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyb venetrombose, Lungeemboli.
Meget sjældne (< 0,01%) Mammacancer*, Ovariecancer*, Ovariecyster*.
Ikke kendt Cancer uteri*, Cervixneoplasi*.
Levertumorer*.
Stevens-Johnsons syndrom*.

*Set hos kvinder i behandling med systemisk østrogen. Risikoniveauet er afhængigt af anvendelsesvarigheden. 

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt CYP3A4-inducerende lægemidler som fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin rifabutin, modafinil samt naturlægemidler indeholdende perikon øger ved enzyminduktion metaboliseringshastigheden af østrogener. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Østrogenbehandling kan desuden medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Rygning øger leverens metabolisme af orale østrogener.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Estradiol 

 • Naturligt østrogen. Substituerer den manglende østrogenproduktion og forebygger tidligt tab af knoglemasse samt tidlig udvikling af aterosklerose ved præmatur menopause. Lindrer gener som følge af ustabil og svingende østrogenproduktion i klimakteriet.

Norethisteronacetat 

 • Syntetisk gestagen (derivat af testosteron). Tilførslen af gestagen reducerer den østrogen-inducerede risiko for endometriehyperplasi hos ikke-hysterektomerede kvinder.

Farmakokinetik

Estradiol  

 • Biotilgængelighed ca. 10% pga. udtalt first pass-metabolisme i tarm og lever.
 • Metaboliseres i leveren til estriol, estron og konjugater heraf.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Norethisteronacetat 

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Indholdsstoffer

Estradiolfilmovertrukne tabletter  (Paranova Danmark) filmovertrukne tabletter  (Orifarm) filmovertrukne tabletter  (2care4)
Norethisteronacetatfilmovertrukne tabletter  (Paranova Danmark) filmovertrukne tabletter  (Orifarm) filmovertrukne tabletter  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter   (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter   (Orifarm) , filmovertrukne tabletter   (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter  (Paranova Danmark) 016526
84 stk. (3 x 28) (blister)
186,75
(B) filmovertrukne tabletter  (Orifarm) 541382
84 stk. (3 x 28) (blister)
208,00
(B) filmovertrukne tabletter  (2care4) 488115
84 stk. (blister)
209,85

Substitution

filmovertrukne tabletter 
Trisekvens Novo Nordisk, Estradiol, Norethisteronacetat, filmovertrukne tabletter 
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  (Paranova)  (Orifarm)

Præg:
NOVO, 282
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6,2 x 6,2
filmovertrukne tabletter (Paranova)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  (Paranova)  (Orifarm)

Præg:
NOVO, 280
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,2 x 6,2
filmovertrukne tabletter (Paranova)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  (Paranova)  (Orifarm)

Præg:
NOVO, 281
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,2 x 6,2
filmovertrukne tabletter (Paranova)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

11.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...