Gyno-Daktarin

Udgået: 01.06.2020
G01AF04
 
 

Dispenseringsform

Vaginalkapsler, bløde. 1 vaginalkapsel indeholder 400 mg miconazolnitrat. 

Doseringsforslag

Candidiasis på vaginalslimhinden 

400 mg placeres dybt i skeden 1 gang dgl. ved sengetid i 3 dage.  

 

Bemærk: 

  • Ved graviditet, diabetes mellitus og andre tilstande med ændrede vaginalslimhindeforhold samt hyppige recidiver bør behandling med vaginalcreme i 2 uger foretrækkes.
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

Indeholder hjælpestoffer, der kan mindske den beskyttende effekt af kondom og pessar.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Brændende fornemmelse  (i genitalierne).
Vaginal kløe, Vaginale gener.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme.
Dysmenoré, Udflåd, Underlivssmerter, Vaginalblødning.
Dysuri, Urinvejsinfektion.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ansigtsødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Kontaktdermatitis.
Ikke kendt Allergiske reaktioner, Angioødem.

  

Interaktioner

  • Miconazol kan hæmme nedbrydningen af lægemidler, som metaboliseres af CYP3A4 og CYP2C9 (fx warfarin). Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
  • Selvom absorptionen af miconazol er lille ved topikal anvendelse, kan det ikke udelukkes, at samtidig behandling med warfarin medfører øget blødningsrisiko. INR bør derfor monitoreres både før og efter behandlingen.
  • Effekt og bivirkninger af visse lægemidler (fx orale antidiabetika og phenytoin) øges muligvis, når de administreres sammen med miconazol, og forsigtighed bør udvises.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Referencer: 1550, 3966, 4044

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Hæmmer biosyntesen af ergosterol i cellemembranen hos fungi og protozoa, hvilket medfører en ændret lipidkomposition og efterfølgende cellenekrose. Miconazol har en dokumenteret klinisk virkning mod dermatofytter og Candida-species. Desuden virker miconazol antibakterielt mod visse grampositive stave og kokker. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Tilskud

Klausuleret tilskud ved vaginale svampeinfektioner.  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) vaginalkapsler 400 mg  (Paranova Danmark) 555525
3 stk. (blister)
Udgået 01-06-2020

Substitution

vaginalkapsler 400 mg
Brentan McNeil, Miconazol, vaginalkapsler 400 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Vaginalkapsler  400 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 14 x 23
vaginalkapsler 400 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4044. Rotem R, Fishman B, Daniel S et al. Risk of major congenital malformations following first-trimester exposure to vaginal azoles used for treating vulvovaginal candidiasis: a population-based retrospective cohort study. BJOG. 2018; 125(12):1550-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29790255 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

25.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. august 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...