Tixteller

Udgået: 06.04.2020
A07AA11
 
 

Anvendelsesområder

Sekundær profylakse mod recidiverende manifest hepatisk encefalopati.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 550 mg rifaximin. 

Doseringsforslag

Voksne 

  • 550 mg 2 gange dgl.
  • Ved behandling i > 6 mdr. bør fordele/ulemper afvejes.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn.  

Nedsat leverfunktion

Hepatisk encefalopati: Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

  • Allergi over for rifamycin.
  • Tarmobstruktion.

Forsigtighedsregler

Til trods for minimal absorption kan rifaximin farve urinen orangerød.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Ascites, Diarré, Flatulens, Kvalme, Opkastning.
Anæmi.
Artralgi, Muskelkramper.
Depression.
Dyspnø.
Perifere ødemer.
Svimmelhed, Temperaturstigning.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angst, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Somnolens.
Balanceforstyrrelser.
Candidiasis.
Clostridioides difficile colitis, Ulcerationer i øsofagus.
Faldtendens.
Hukommelsesbesvær.
Hyperkaliæmi.
Kramper.
Pleuraekssudat.
Urinvejsinfektion.
Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1%) Cellulitis.
Cyanose, Hypertension, Hypotension.
Dehydrering.
Pneumoni.
Rygsmerter.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Dermatitis, Eksem.
Leverpåvirkning.
Synkope.
Trombocytopeni.

De fleste rapporterede bivirkninger skyldes formentlig grundsygdommen. 

Interaktioner

  • Rifaximins påvirkning af tarmfloraen kan nedsætte virkningen af orale østrogene kontraceptiva. (Derfor bør anvendes anden sikker prævention, især hvis østrogenindholdet er mindre end 50 mikrogram pr. dosis).
  • Ved samtidig brug af warfarin er rapporteret om både stigninger og fald i INR, og INR bør monitoreres nøje ved behandlingsstart og seponering af rifaximin. Dosisjustering af orale antikoagulantia kan være nødvendig.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Den systemiske absorption er dog lav og en risiko for bivirkninger hos barnet skønnes lille. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

  • Semisyntetisk derivat af rifamycin.
  • Binder β-subunit af den bakterielle RNA-polymerase. Baktericid virkning på bakterier i vækstfase.
  • Rifaximin er testet på ETEC (enterotoksigene E. coli ), EAggEC (enteroaggregative E. coli), Salmonella spp., Shigella spp., non-V Vibrio cholerae, Plesiomonas spp., Aeromonas spp., Campylobacter spp. De isolerede bakterier havde en MIC90 på 32 mg/ml, et niveau, der formentlig nemt opnås i det intestinale lumen med baggrund i de høje koncentrationer af rifaximin i fæces, der er målt under behandling med terapeutisk dosering.
  • På grund af den meget lave absorption fra mave-tarmkanalen har rifaximin ingen klinisk effekt mod tarminvasive bakterier, selv om disse er følsomme in vitro.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe.  

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 550 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 415900
56 stk. (blister)
Udgået 06-04-2020

Substitution

filmovertrukne tabletter 550 mg
Xifaxan Norgine, Rifaximin, filmovertrukne tabletter 550 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  550 mg  (Orifarm)

Præg:
RX
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10 x 19
filmovertrukne tabletter 550 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

30.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. august 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...