Marcain® Spinal Tung

N01BB01
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen beregnet til spinalanalgesi.

Anvendelsesområder

Hyperbar spinalanalgesi, fx ved urologiske operationer og operationer i underekstremiteterne med en varighed på 2-3 timer samt ved operationer i nedre abdomen med en varighed på ca. 1 time, når motorisk blokade med muskelafslappelse er ønskelig.
Til analgesi i øvre abdomen da hyperbare opløsninger har større udbredning end isobare opløsninger ved høje doser.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg bupivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. (7,5-)15-20 mg ((1,5-)3-4 ml) injiceres i subarachnoidalrummet i lumbalt niveau. Til sectio caesarea anvendes normalt 5-12,5 mg (1-2,5 ml). Ligeledes kan der oftest gives mindre doser ved anvendelse af kateter.
 • Børn < 5 kg legemsvægt. 0,40-0,50 mg/kg.
 • Børn 5-15 kg legemsvægt. 0,30-0,40 mg/kg.
 • Børn > 15 kg legemsvægt. 0,25-0,30 mg/kg.
 • Bemærk: Analgesiens udbredelse og varighed er stærkt afhængig af den injicerede mængde og af patientens lejring. Ved normal rygleje udbreder blokaden sig højere end uden tilsætning af sukker.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Spinalanalgesi bør ikke anvendes ved lokale infektioner i eller omkring injektionsstedet, ved kardielle klapstenoser eller ved akut sygdom i centralnervesystemet.  
 • Spinalanalgesi bør ikke anvendes til patienter, som er i manifest eller truende shock, har koagulationsforstyrrelser eller er i behandling med orale antikoagulantia og heparin, bortset fra lavdosisheparin. 
 • Hvis regional analgesi findes indiceret til patienter med angina pectoris eller tidligere myokardieinfarkt, foretrækkes ofte epiduralanalgesi, hvor svær hypotension lettere kan imødegås på grund af den længere anslagstid. Alternativt kan spinalanalgesi gives via et subarachnoidalt kateter, som muliggør gradvis opbygning af analgesien.
 • Allergi over for andre lokalanalgetika af amid-typen.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand og ved AV-blok.  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Bradykardi.
Hypotension.
Kvalme.
Almindelige (1-10%) Hypertension.
Inkontinens, Urinretention.
Hovedpine.
Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Muskelsvaghed, Rygsmerter.
Parese, Paræstesier.
Respirationsdepression.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Arachnoiditis, Utilsigtet total spinalblok.
Hjertestop.
Neuropati, Paralyse, Paraplegi.

 

 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden, kanylepunkturen eller cerebrospinal lækage.
 • Ved udbredt spinalanalgesi kan der ses respirationsmuskelparalyse og udtalt blodtryksfald.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) pga. risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Lokalbedøvelse er ofte at foretrække frem for generel anæstesi til operationer hos gravide kvinder, men der skal udvises forsigtighed ved den samlede dosis. 

Der er formelt ingen data, der tillader et egentligt risikoestimat. Anvendt i forbindelse med fødsel er der enkelte meddelelser om nedsat føtal hjertefrekvens. Effekten skyldes formentlig den neurale blokade snarere end virkningen af lokalanalgetika. Der er ingen meddelelser om uønsket fosterpåvirkning i øvrigt. 

Referencer: 1550, 3966, 4322

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Indgift af fedt (Intralipid®) kan muligvis reducere den toksiske virkning. Symptomer fra CNS vil altid ses før kardielle symptomer. 

Farmakodynamik

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med lang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Høje doser medfører motorisk og sensorisk blokade. Lavere doser fremkalder sensorisk blokade (analgesi) med mindre udtalt motorisk blokade.
 • Analgesi indtræder 5-10 minutter efter subarachnoidal inj. og er oftest fuldstændig efter ca. 20 minutter, men anslagstider op til 45 minutter kan ses. Virkningsvarighed 2-3 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes langsomt fra subarachnoidalrummet.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer, hos nyfødte forlænget med op til 8 timer.
 • < 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 4-6
 • Hyperbar
 • Massefylde ved 20°C: 1,026 g/ml.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 474292
5 x 4 ml
424,15

Substitution

injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
Hevicain Spinal Tung EQL Pharma, Bupivacain, injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
Marcain Heavy (Parallelimport), Bupivacain, injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4322. Sultan P, Murphy C, Halpern S et al. The effect of low concentrations versus high concentrations of local anesthetics for labour analgesia on obstetric and anesthetic outcomes: a meta-analysis. Can J Anaesth. 2013; 60(9):840-54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23925722 (Lokaliseret 12. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

17.02.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 1. juni 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...