Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré (Clostridium difficile infektion)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende fasciitis

Meningitis (akut bakteriel)

Revideret: 29.05.2018

Behandling før indlæggelse

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

Alternativt gives i.m. efter opløsning i 10 ml lidocainhydrochlorid 10 mg/ml injektionsvæske. Lidocainhydroclorid må ikke gives i.v. 

 

Børn 

 • Benzylpenicillin
  3 g (5 mill. IE) i.v. opløses i 10 ml sterilt vand.
  Udtag mængde svarende til dosis:
  • Børn 10-14 år. 4 mill. IE (2,4 g) (8 ml opløsning)
  • Børn 1-9 år. 2 mill. IE (1,2 g) (4 ml opløsning)
  • Børn < 1 år. 1 mill. IE (0,6 g) (2 ml opløsning)

Alternativt gives i.m. efter opløsning i 10 ml lidocainhydrochlorid injektionsvæske 10 mg/ml. Lidocainhydroclorid må ikke gives i.v. 

 

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Ceftriaxon
  2 g i.v. opløst i 20 ml sterilt vand.

Alternativt gives i.m. (1 g opløses i 3,5 ml lidocainhydrochlorid injektionsvæske 10 mg/ml, og der injiceres 1 g i hver side, fx lårets yderside. Lidocainhydroclorid må ikke gives i.v. 

 

 • Børn > 4 uger
  Ceftriaxon
  100 mg/kg i.v. 2 g opløses i 20 ml sterilt vand. Udtag mængde svarende til dosis.

 

 • Børn < 4 uger
  Cefotaxim
  50 mg/kg i.v./i.m./i.o.
  (hvis cefotaxim ikke er tilgængeligt, gives Ceftriaxon 50 mg/kg .i.v./i.m./i.o.)

Mikrobiologi  

 

Hyppigst meningokokker og pneumokokker. 

 

 

Behandling på sygehus ved ukendt bakteriologisk ætiologi

Anbefalet behandling før mikrobiologisk diagnose  

 

Voksne 

 

Børn 

 • Børn > 4 uger
  Dexamethason
  0,6 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser.
  efterfulgt af
  Ceftriaxon
  100 mg/kg i.v. x 1
  Ved immunosuppresiv behandling, immunkompromiterende sygdom eller konkret mistanke om Listeria-infektion tillægges
  Ampicillin
  400 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser.
 • Børn < 4 uger
  Cefotaxim
  150 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser
  i kombination med
  Ampicillin
  300 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser
  og
  Gentamicin
  4 mg/kg x 1 i 3 dage.

 

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Ceftriaxon
  4 g i.v. x 1.
 • Ved tidligere alvorlig reaktion på penicillin
  Meropenem
  2 g i.v. x 3.
 • Børn
  Meropenem
  120 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser

 

Mikrobiologi  

 

Kommentarer  

 

 • Steroid skal gives samtidig med antibiotika.
 • Steroidbehandling må ikke forsinke antibiotikabehandling.
 • Dexamethason er det eneste steroid, hvor der foreligger evidens for effekt af behandling.
 • Det antages, at andre steroider, fx Methylprednisolonsuccinat 40 mg i.v. x 4, i ækvivalent dosering (voksne), vil have samme effekt.
 • Behandlingsvarighed med steroid: 4 dage.
 • I en akut situation er behandling med 3. generations cefalosporiner (fx ceftriaxon og ceftazidim) ikke kontraindiceret, da den terapeutiske gevinst, i forhold til alternative regimer uden β-lactamantibiotika, overstiger risikoen for anafylaksi. Dette gælder også i tilfælde af IgE-medieret allergi.

 

 

Behandling på sygehus ved kendt bakteriologisk ætiologi

Meningokokker  

 

Voksne 

 

Børn 

 

Ved penicillinallergi 

Pneumokokker  

 

Voksne 

 

Børn 

 

Ved penicillinallergi 

Listeria monocytogenes  

 

Voksne 

 

Børn 

 • Børn > 4 uger
  Ampicillin
  400 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser
  i kombination med
  Gentamicin
  5 mg/kg i.v. x 1.
 • Børn < 4 uger
  Ampicillin
  300 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser
  i kombination med
  Gentamicin
  4 mg/kg i.v. x 1.

 

Ved penicillinallergi 

Staphylococcus aureus  

 

Penicillinfølsom 

 

Penicillinresistens 

 

Ved cefalosporinallergi/anafylaksi mod penicillin 

Gr. B-streptokokker  

 

Børn 

 

Ved penicillinallergi 

 • Børn
  • Børn > 4 uger
   Ceftriaxon
   100 mg/kg i.v. x 1.
  • Børn < 4 uger
   Cefotaxim
   150 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser.

E. coli  

 

Voksne 

 

Ved cefalosporinresistens 

 

Gå til toppen af siden...