Funktionel dyspepsi

Revideret: 23.05.2019

Ved dyspepsi forstås smerte eller ubehag centreret i epigastriet, og som skønnes at have sin oprindelse i den øvre del af mave-tarmkanalen. Funktionel dyspepsi eller non-ulcus-dyspepsi betegner en tilstand med dyspepsi uden endoskopiske forandringer i ventrikel eller duodenum. Op til 70% af patienter, der henvender sig i almen praksis med dyspepsi, har normal endoskopi og dermed funktionel dyspepsi. 

Behandlingsvejledning

Placebokontrollerede undersøgelser har ikke givet evidens for, at motilitetsstimulerende midler er effektive. Den symptomlindrende effekt af syrepumpehæmmere og H2-receptorantagonister er ligeværdige. Effekten er beskeden og synes begrænset til personer med samtidige gener fra gastro-øsofageal reflukssygdom. Non-farmakologisk behandling bør altid overvejes (2597)

 

Flere store, veldesignede kontrollerede undersøgelser har ikke kunnet bekræfte, at eradikationsbehandling af en evt. Helicobacter pylori -infektion hos patienter med funktionel dyspepsi har nævneværdig symptomlindrende effekt (990)

Referencer

2597. Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinisk vejledning for almen praksis: Dyspepsi - Udredning og behandling af voksne med symptomer fra øvre mave-tarm-kanal. 2009; , http://www.dsam.dk/files/9/dyspepsi_med_links_og_sidetilpasset.pdf (Lokaliseret 6. juni 2016)

 

990. Moayyedi P, Soo S, Deeks J et al. Pharmacological interventions for non-ulcer dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev. 2006; (4), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17054151 (Lokaliseret 12. maj 2016)