Marianne Skovsager Andersen
(Forfatter og referent)

Dansk Endokrinologisk Selskab
Marianne Skovsager Andersen, Professor, specialeansvarlig overlæge, ph.d., dr. med
Endokrinologisk afdeling M
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger