Kjeld Erik Otte
(Referent)

Dansk Nefrologisk Selskab
Kjeld Erik Otte, Ledende overlæge
Medicinsk afdeling
Fredericia Sygehus
7000 Fredericia
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger