Bent Klug
(Referent)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Bent Klug, Overlæge, dr.med.
Børneafdelingen
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger