Gitte Zachariassen
(Referent)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Gitte Zachariassen, Speciallæge
Børneafdelingen
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger