Saher Burhan Shaker
(Referent)

Dansk Lungemedicinsk Selskab
Saher Burhan Shaker, Overlæge
Lungemedicinsk afdeling Y
Herlev-Gentofte Hospital
2900 Hellerup
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger