Marianne Skov
(Forfatter)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Marianne Skov, Overlæge, ph.d.
Dansk BørneLungeCenter
Rigshospitalet
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger