Gorm Greisen
(Forfatter)

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Gorm Greisen, Professor, overlæge, dr. med.
Neonatalklinikken
Rigshospitalet
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger