Lise Kristensen
(Referent)

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
Lise Kristensen, Overlæge, MSc
Klinisk Mikrobiologi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger