Caroline Kistorp
(Referent)

Dansk Endokrinologisk Selskab
Caroline Kistorp, Overlæge, ph.d.
Endokrinologisk afsnit medicinsk afdeling O
Herlev Hospital
2730 Herlev
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger