Anita Rath Sørensen
(Referent)

Dansk Lungemedicinsk Selskab
Anita Rath Sørensen, 1. reservelæge
Lungemedicinsk afdeling
Aarhus Universitetshospital
8000 Århus C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger