Andreas Glenthøj
(Referent)

Dansk Hæmatologisk Selskab
Andreas Glenthøj, 1. reservelæge, Ph.D
Hæmatologisk afdeling
Herlev Hospital
2730 Herlev
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger