Kirsten Svenstrup
(Referent)

Dansk Neurologisk Selskab
Kirsten Svenstrup, Overlæge, Ph.D
Neurologisk Klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger