Helle Kanstrup
(Referent)

Dansk Cardiologisk Selskab
Helle Kanstrup, Overlæge, ph.d.
Hjertesygdomme
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger