Troels K. Bergmann
(Forfatter)

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Troels K. Bergmann, Overlæge, klinisk farmakolog
Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger