Raben Rosenberg
(Forfatter)

Dansk Psykiatrisk Selskab
Raben Rosenberg, Ledende overlæge, professor, dr.med.
Psykiatrisk Center Amager
Digevej 110
2300 København S
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger