Mogens Lytken Larsen
(Forfatter)

Dansk Cardiologisk Selskab
Mogens Lytken Larsen, Professor, overlæge, dr.med.
Kardiologisk afdeling
Aalborg Universitetshospital
9000 Aalborg
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger