Sten Madsbad
(Forfatter)

Dansk Endokrinologisk Selskab
Sten Madsbad, Professor, overlæge, dr.med.
Endokrinologisk afdeling
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger