Per Damkier
(Forfatter)

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Per Damkier, Overlæge, Klinisk professor, ph.d.
Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger