Poul Videbech
(Forfatter)

Dansk Psykiatrisk Selskab
Poul Videbech, Ledende overlæge, professor, dr.med.
Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning
Psykiatrisk Center Glostrup
2600 Glostrup
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger