Henrik S. Thomsen
(Referent)

Dansk Radiologisk Selskab
Henrik S. Thomsen, Professor, overlæge, dr.med.
Radiologisk afdeling X
Herlev Hospital
2730 Herlev
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger