Hans Jørgen Kirkeby
(Forfatter)

Dansk Urologisk Selskab
Hans Jørgen Kirkeby, Overlæge, dr.med.
Urologisk afdeling K
Aarhus Universitetshospital, Skejby
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger