Niels Frimodt-Møller
(Forfatter)

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
Niels Frimodt-Møller, Klinikchef, professor, overlæge, dr.med.
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Afsnit 9301
Rigshospitalet
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger