Jens Kjølseth Møller
(Referent)

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
Jens Kjølseth Møller, Overlæge, lic et dr.med.
Klinisk-Mikrobiologisk afdeling
Vejle sygehus
7100 Vejle
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger