Jens Dam Jensen
(Forfatter og referent)

Dansk Nefrologisk Selskab
Jens Dam Jensen, Overlæge, ph.d.
Nyremedicinsk afdeling C
Aarhus Universitetshospital, Skejby
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger