Hans Herman Dieperink
(Referent)

Dansk Nefrologisk Selskab
Hans Herman Dieperink, Ledende overlæge, dr.med.
Nyremedicinsk Afdeling Y
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger