Henrik Højgaard Rasmussen
(Forfatter og referent)

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring
Henrik Højgaard Rasmussen, Overlæge, ph.d.
Medicinsk gastroenterologisk afdeling
Ålborg Sygehus
9100 Aalborg
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger