Birgitte Brandstrup
(Referent)

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Birgitte Brandstrup, Overlæge, Klinisk Lektor, ph.d.
Kirurgisk afdeling
Holbæk Sygehus
4300 Holbæk
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger