Kim Kristensen
(Referent)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Kim Kristensen, Overlæge, dr.med.
Børneafdelingen
Slagelse Sygehus
4200 Slagelse
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger