Niels H. Birkebæk
(Referent)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Niels H. Birkebæk, Overlæge, ph.d.
Børneafdelingen AUH
Aarhus Universitetshospital, Skejby
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger