Lars Franch Andersen
(Referent)

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Lars Franch Andersen, Overlæge, ph.d.
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling
Nordsjællands Hospital - Hillerød
3400 Hillerød
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger