Steffen Heegaard
(Referent)

Dansk Oftalmologisk Selskab
Steffen Heegaard, Professor, dr.med., Overlæge
Øjenafdelingen
Rigshospitalet
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger